Gilad Japhet
Osnivač i izvršni direktor
Smadar Levi
Financijski direktor
Aviram Levi
Direktor Marketinga
Sagi Bashari
Glavni direktor tehnologije
Russ Wilding
Glavni direktor sadržaja
Ran Levy
VP R&D
Neta Langer Levitan
Glavni direktor za ljudske resurse
Maya Lerner
Viša potpredsjednica, vođa proizvodnog tima
Aaron Godfrey
VP Marketing
Yakir Lasry
VP Korisnički Odnosi
Ran Michnowski
VP Operacije