Imigracija & putovanja
NOVO
Promijeni kategoriju ili kolekciju
Ime
Rođenje
Useljnje
Dodajte detalje
Prebivalište
Ključne riječi
Više
Samo izrazi koji se točno podudaraju
Prazan obrazac
Traži u Imigracija & putovanja
Ime
Rođenje
Useljnje
Dodajte detalje
Prebivalište
Ključne riječi
Više
Prazan obrazac
CollectionCategoryDescriptionImage
Imigracija & putovanja
Zapisi o useljavanju i putovanjima dokumentiraju puteve koje su prolazili vaši preci imigranti i njihove korake u postajanju građana u svojim novim državama. <br><br> Ova kategorija uključuje zapise dolazaka putnika, zapis o naturalizaciji, prelasku preko granice, podatke o emigraciji, njihovim putovnicama te prijevozu osuđenika.