Postotci predstavljaju udio MyHeritage DNK korisnika u Bahami koji imaju taj etnicitet.
Prikažite sve etničke pripadnosti