Škole i sveučilišta
Promijeni kategoriju ili kolekciju
Ime
Naslov publikacije
Datum objave
Mjesto izdanja
Dodajte detalje
Ključne riječi
Samo izrazi koji se točno podudaraju
Prazan obrazac
Traži u Škole i sveučilišta
Ime
Naslov publikacije
Datum objave
Mjesto izdanja
Dodajte detalje
Ključne riječi
Prazan obrazac
CollectionCategoryDescriptionImage
Škole i sveučilišta
Godišnja izdanja, popisi bivših studenata, i drugi školski dokumenti mogu biti bogati podacima o osobama na vašem obiteljskom stablu. Možete saznati i kojeg su kluba članovi bili, čime još su se bavili, vidjeti nihove slike iz školskih dana. Neke godišnja izdanja sadrže i druge detalje kao što su izjave i komentari studenata. Oni obično sadrže pojedinačne slike studenata, kao i njihove aktivnosti, grupne slike i školske događaje. <br><br>