Postotci predstavljaju udio MyHeritage DNK korisnika u Peru koji imaju taj etnicitet.
Prikažite sve etničke pripadnosti