Postotci predstavljaju udio MyHeritage DNK korisnika u Panama koji imaju taj etnicitet.
Prikažite sve etničke pripadnosti