Postotci predstavljaju udio MyHeritage DNK korisnika u Čile koji imaju taj etnicitet.
Prikažite sve etničke pripadnosti