Postotci predstavljaju udio MyHeritage DNK korisnika u Kanada koji imaju taj etnicitet.
Prikažite sve etničke pripadnosti