Postotci predstavljaju udio MyHeritage DNK korisnika u Alžir koji imaju taj etnicitet.
Prikažite sve etničke pripadnosti